Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów

Od dnia 10.06.2013 jako pierwsi w Krakowie posiadamy poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań wydane przez Prezydenta Miasta Karkowa.

Od tego dnia możemy prowadzić warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów.
Pierwsze tego typu szkolenia rozpoczynamy 28.06.2013., a juz 13.06.2013. lista została zamknięta z powodu olbrzymiego zainteresowania.
Docelowo planujemy warsztaty te przeprowadzać 4 razy w miesiącu.
Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
-Psychologia- 1 godzina,
-metodyka nauczania- 1 godzina,
-prawo o ruchu drogowym-1 godzina,
-technika kierowania pojazdem i obsługa- 1godzina,
-bezpieczeństwo ruchu drogowego-1 godzina,
-zasady prowadzenia ośrodka szkolenia-1godzina,
-omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców-2 godziny,
-omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego-2 godziny.
Zajęcia praktyczne warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów obejmują:
-przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia kandydatów na kierowców przeprowadzonej na placu manewrowym- co najmniej 1 godzina,
-przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców i motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym-1 godzina,
-ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów- co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.