Kursy prawa jazdy

Prowadzimy kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, D, E

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-TEST jest jedną z najstarszych szkół nauki jazdy w Krakowie. Działa pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego. AUTO-TEST zaprasza wszystkich zainteresowanych do odbycia kursów przygotowawczych do egzaminu na prawo jazdy kat. A.

 

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kat. A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania motocyklami, wraz z przyczepą motocyklową, bez ograniczeń dotyczących pojemności skokowej silnika. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, a skończyły 16 lat, mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kat A1 ( prowadzenie motocykli, których pojemność nie przekracza 125 cm3).

 

Przebieg i czas trwania kursu

Kurs prawa jazdy dla kat. A składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Zajęcie teoretyczne obejmują 30 godzin lekcyjnych. Są one prowadzone w specjalnie do tego przygotowanych salach, jakimi dysponuje nasz OSK. Część praktyczna kursu obejmuje 20 godzin lekcyjnych i odbywa się na placu manewrowym, który posiada nasza szkoła. Zapewniamy także takie same pojazdy, na jakich zdaje się egzamin państwowy.

 

Egzamin na prawo jazdy kat. A

Egzaminy odbywają się w dowolnie wybranym ośrodku ruchu drogowego, w Małopolsce takie ośrodki znajdują się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
Aby podejść do egzaminu na prawo jazdy kat. A w biurze ośrodka ruchu drogowego, w którym chce się zdawać należy złożyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
 • Oryginalny wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Paszport lub dowód osobisty
 • Orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza posiadającego do tego uprawnienia, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3, 5×4, 5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

Należy również wnieść opłatę za egzamin państwowy w wysokości 162 zł ( 22 zł za egzamin teoretyczny oraz 140 zł za praktyczny). Po dokonaniu płatności zostanie wyznaczony termin

 

Przebieg egzaminu

Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy kat. A składa się z 18 pytań testowych, które rozwiązuje się w programie komputerowym w ciągu 25 minut. Spośród trzech pytań prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć pozytywnie na minimum 16 pytań. W przypadku niezdania egzaminu teoretycznego, kandydat, po ponownym uiszczeniu opłaty, jest zobowiązany do powtórzenia go. Zdany egzamin teoretyczny jest ważny przez 6 miesięcy.

Do części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kat. A mogą podchodzić tylko osoby, które z pozytywnym wynikiem zdały egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny zdaje się na placu manewrowym oraz podczas jazdy w ruchu ulicznym. Egzaminy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się na motorach Yamaha YBR 250.

Na placu kandydat musi wykonać następujące manewry: slalom między pachołkami, jazda po łukach w kształcie cyfry 8. Co ważne, przed przystąpieniem do egzaminu na stronie internetowej MORD można zobaczyć trasy egzaminu w ruchu miejskim. Egzamin praktyczny trwa nie krócej niż 45 min.

W przypadku niezdania którejkolwiek z części egzaminu praktycznego, kandydat może, po uiszczeniu opłaty, podchodzić do niego w innym terminie. W przypadku niezdania egzaminu trzy razy należy odbyć dodatkowe godziny szkoleń.

Dokument prawa jazdy można odebrać w Referacie Prawa Jazdy przy ul. Powstania Warszawskiego 10, po uprzednim złożeniu dokumentów oraz uiszczeniu opłaty.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług naszego ośrodka szkolenia kierowców. Oferujemy atrakcyjne ceny, kursy odbywające się w przyjaznej atmosferze, profesjonalną kadrę instruktorów oraz wiele atrakcyjnych promocji cenowych. Nasza długoletnia działalność zobowiązuje nas do prowadzenia kursów na jak najwyższym poziomie.

Doświadczeni instruktorzy, świetnie wyposażone sale wykładowe, doskonale przygotowany plac manewrowy to wszystko składa się na sukces naszej szkoły nauki jazdy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby każdy uczeń był perfekcyjnie przygotowany do egzaminu na prawo jazdy. Nasza szkoła działa pod patronatem Instytutu Transportu Drogowego.

 

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kat. B i kto może je posiadać

Prawo jazdy kat. B umożliwia prowadzenia samochodów, których masa całkowita nie przekracza 3.5 t, mikrobusów, które nie mają więcej niż 9 miejsc siedzących oraz ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.
O prawo jazdy kat. B mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat oraz ukończyły odpowiedni kurs.

 

Przebieg i czas trwania kursu

Osoby ubiegające się o prawo jazdy kat. B muszą odbyć obowiązkowe szkolenie. Kurs składa się z minimum 30 h godzin zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych. Nasz ośrodek zapewnia komfortową naukę w specjalnych salach oraz szeroki wybór pojazdów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Egzamin na prawo jazdy kat. B

Egzaminy odbywają się w dowolnie wybranym ośrodku ruchu drogowego, w Małopolsce takie ośrodki znajdują się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
Aby podejść do egzaminu na prawo jazdy kat. B w biurze ośrodka ruchu drogowego, w którym chce się zdawać należy złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginalny wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów, wydane przez lekarza posiadającego adekwatne uprawnienia
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5×4,5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

Oprócz tego należy uiścić opłatę za egzamin w wysokości 123 zł ( 22 zł za egzamin teoretyczny oraz 112 zł za egzamin praktyczny). Na miejscu zostaniemy także poinformowani o terminie egzaminu.

 

Przebieg egzaminu

Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy kat. B składa się z 18 pytań testowych, które rozwiązuje się za pomocą komputera w ciągu 25 minut. Spośród trzech pytań, prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć pozytywnie na minimum 16 pytań. W przypadku nie zdania egzaminu teoretycznego, kandydat, po ponownym uiszczeniu opłaty, jest zobowiązany do powtórzenia go. Zdany egzamin teoretyczny jest ważny przez 6 miesięcy.

Do części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kat. B mogą podchodzić tylko osoby, które z pozytywnym wynikiem zdały egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny zdaje się na placu manewrowym oraz podczas jazdy w ruchu ulicznym. Egzaminy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się na samochodach TOYOTA YARIS.

Przed uruchomieniem silnika kursant może zostać poproszony o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu jak np. poziom oleju. Kursanci powinni pamiętać także o regulacji kierownicy, fotela kierowcy oraz lusterek.

Na placu kandydat musi wykonać następujące manewry: jazda po łuku do przodu oraz do tyłu, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu przy użyciu hamulca ręcznego.

Po prawidłowym wykonaniu poleceń na placu manewrowym następuje ostatnia część egzaminu czyli jazda w ruchu miejskim, podczas której mogą być sprawdzane takie umiejętności jazdy jak np.: przejazd przez skrzyżowania, parkowanie prostopadłe, parkowanie równoległe.

Część egzaminu praktycznego odbywająca się ruchu miejskim trwa nie mniej niż 40 minut.

W przypadku niezdanego egzaminu praktycznego, kandydat może, po uiszczeniu opłaty, podchodzić do niego w innym terminie. W przypadku niezdania egzaminu trzy razy, należy odbyć dodatkowe godziny szkoleń. W przypadku gdy wynik egzaminu jest pozytywny dokument prawa jazdy można odebrać w Referacie Prawa Jazdy przy ul. Powstania Warszawskiego 10. Należy pamiętać o wcześniejszej wpłacie, jak również o złożeniu odpowiednich dokumentów. Zapraszamy wszystkich kandydatów, którzy chcą zdawać egzamin na prawo jazdy kat. B. Nasza szkoła nauki jazdy zapewnia odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia auta. Możemy pochwalić się wysokim współczynnikiem zdawalności egzaminów na prawo jazdy.

Nasz OSK oferuje wszystkim zainteresowanym kursy przygotowawcze do egzaminu państwowego na pojazdy ciężarowe kat. C. Nasza szkoła nauki jazdy posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu szkolenia kierowców wszystkich kategorii. Do dyspozycji naszych kursantów są nowoczesne sale wykładowe, profesjonalny plac manewrowy oraz odpowiedni park maszyn.

 

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kat. B i kto może je posiadać

Prawo jazdy kat. C może posiadać osoba, która ukończyła 18 lat ukończyła odpowiedni kurs oraz posiada prawo jazdy kat. B. Prawo jazdy kat. C uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3.5 t oraz ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

 

Przebieg i czas trwania kursu

Kurs na prawo jazdy kat. C składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na część teoretyczną składa się 20 h lekcyjnych, na praktyczną zaś 30 h. Kursanci naszej szkoły nauki jazdy poznają przepisy ruchu drogowego dotyczące prowadzenia aut ciężarowych, zdobywają praktyczne umiejętności prowadzenia takich pojazdów oraz wiedzę z zakresu budowy pojazdów kat. C.

 

Egzamin na prawo jazdy kat. C

Egzaminy odbywają się w dowolnie wybranym ośrodku ruchu drogowego, w Małopolsce takie ośrodki znajdują się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Aby podejść do egzaminu na prawo jazdy kat. C w biurze ośrodka ruchu drogowego, w którym chce się zdawać należy złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginalny wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów, wydane przez lekarza posiadającego adekwatne uprawnienia
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5×4,5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • Kserokopię prawa jazdy kat. B lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu na prawo jazdy kat. B

Oprócz tego należy uiścić opłatę za egzamin w wysokości 172 zł ( 22 zł za egzamin teoretyczny oraz 160 zł za egzamin praktyczny). Na miejscu zostaniemy także poinformowani o terminie egzaminu.

 

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z części teoretycznej w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 18 pytań z zakresu pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego praz pytań specjalistycznych. Czas trwania: 25 min. Aby zaliczyć część teoretyczną należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 16 pytań. W przypadku nie zdania egzaminu teoretycznego, kandydat, po ponownym uiszczeniu opłaty, jest zobowiązany do powtórzenia go. Zdany egzamin teoretyczny jest ważny przez 6 miesięcy.

Przystąpienie do części praktycznej egzaminu jest możliwe tylko w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego. Podobnie jak w przypadku egzaminów innych kategorii egzamin zdaje się na placu manewrowym oraz podczas jazdy w ruchu ulicznym. Egzaminy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się na pojazdach Renault Midlum 220.14/C CL, Renault Premium 300, Renault Premium 385.19 T.

Na placu manewrowym egzaminowany musi wykonać następujące czynności:

 • sprawdzić stan techniczny pojazdu
 • odpowiednio wyregulować fotel kierowcy, położenie kierownicy oraz lusterka
 • płynnie ruszyć
 • odbyć jazdę do przodu i tyłu zatrzymując się w odległości 1 m od wyznaczonych linii

Kolejne zadania na palcu manewrowych są losowane. Należą do nich:

 • parkowanie skośne
 • parkowanie równoległe (przodem lub tyłem)
 • parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
 • zawracanie
 • ruszanie na wzniesieniu

Jada w ruchu miejskim jest możliwa po prawidłowym wykonaniu manewrów. Czas trwania egzaminu w ruchu miejskim to 45 minut. W przypadku nie zdania części praktycznej kursant może podejść do egzaminu w innym terminie. Po trzech nieudanych próbach konieczne jest wykupienie dodatkowych godzin szkoleń.

W przypadku pozytywnego zdania egzaminu na prawo jazdy, dokumenty można odbierać w Referacie Prawa Jazdy przy ul. Powstania Warszawskiego 10, po uprzednim złożeniu dokumentów oraz uiszczeniu opłaty.

Zapraszamy wszystkich pragnących zdawać egzamin na prawo jazdy kat. C do naszej siedziby przy ul. Aleksandry 11. Nasz OSK działa pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego. Oferujemy profesjonalne przygotowanie oraz przyjazna i miłą atmosferę podczas trwania kursu. Nasza szkoła oferuje także atrakcyjne promocje cenowe jak np. zniżki po podaniu odpowiedniego hasła podczas zapisów. Nasza wysokowykwalifikowana kadra pracownicza oraz wysokiej jakości sprzęt zapewnią Państwu komfort szkolenia oraz pomogą w zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Ośrodek szkolenia kierowców AUTO-TEST zaprasza wszystkich zainteresowanych na kursy prawa jazdy kat. D. Nasz ośrodek działa pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego. Jest wyposażony w nowoczesne sale wykładowe oraz profesjonalny plac manewrowy, który przygotuje Państwa do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D.

 

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kat. D i kto może je posiadać

Prawo jazdy kat. D uprawnia do kierowania autobusami, ciągnikami rolniczymi oraz pojazdami wolnobieżnymi. Aby ubiegać się o kategorię prawa jazdy typu D trzeba mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B.
Przebieg i czas trwania kursu:
Osoby pragnące podejść do egzaminu na prawo jazdy typu D muszą odbyć odpowiedni kurs. Szkolenia składa się z 20 godzin lekcyjnych teorii i 60 godzin praktyki. Liczba godzin ulega zmniejszeniu, jeśli kandydat ma już prawo jazdy typu C. Wówczas liczba godzin z zakresu teorii wynosi 20 oraz 30 z praktyki.

 

Egzamin na prawo jazdy kat. D

Egzaminy odbywają się w dowolnie wybranym ośrodku ruchu drogowego, w Małopolsce takie ośrodki znajdują się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Aby podejść do egzaminu na prawo jazdy kat. D w biurze ośrodka ruchu drogowego, w którym chce się zdawać należy złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginalny wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów, wydane przez lekarza posiadającego adekwatne uprawnienia
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5×4,5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • Kserokopia prawa jazdy kategorii B lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na prawo jazdy kategorii B

Oprócz tego należy uiścić opłatę za egzamin w wysokości 182 zł ( 22 zł za egzamin teoretyczny oraz 160 zł za egzamin praktyczny). Na miejscu zostaniemy także poinformowani o terminie egzaminu.

 

Przebieg egzaminu

Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy kat. D składa się z 18 pytań testowych, które rozwiązuje się za pomocą komputera w ciągu 25 minut. Spośród trzech pytań, prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć pozytywnie na minimum 16 pytań. W przypadku nie zdania egzaminu teoretycznego, kandydat, po ponownym uiszczeniu opłaty, jest zobowiązany do powtórzenia go. Zdany egzamin teoretyczny jest ważny przez 6 miesięcy.

Do części praktycznej egzaminu na prawo jazdy kat. D mogą podchodzić tylko osoby, które z pozytywnym wynikiem zdały egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny zdaje się na placu manewrowym oraz podczas jazdy w ruchu ulicznym. Egzaminy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się na autobusach Autosan Lider 3.

Przed uruchomieniem silnika kursant może zostać poproszony o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, czyli elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy, jak np. sprawdzenie poziomu oleju, działania świateł mijania. Kursanci powinni pamiętać także o regulacji kierownicy, fotela kierowcy oraz lusterek.

Na placu manewrowym egzaminowany musi wykonać następujące czynności:

 • sprawdzić stan techniczny pojazdu
 • odpowiednio wyregulować fotel kierowcy, położenie kierownicy oraz lusterka
 • płynnie ruszyć
 • odbyć jazdę do przodu i tyłu zatrzymując się w odległości 1 m od wyznaczonych linii

Kolejne zadania na palcu manewrowych są losowane. Należą do nich:

 • parkowanie skośne (przodem lub tyłem)
 • parkowanie równoległe (przodem lub tyłem)
 • parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
 • ruszanie do przodu na wzniesieniu

Po prawidłowym wykonaniu manewrów następuje ostatnia część egzaminu, czyli jazda w ruchu miejskim, której czas trwania to 45 min.

W przypadku niezdania którejkolwiek z części egzaminu praktycznego, kandydat może, po uiszczeniu opłaty, podchodzić do niego w innym terminie. W przypadku niezdania egzaminu trzy razy, należy odbyć dodatkowe godziny szkoleń.

W przypadku pozytywnego zdania egzaminu na prawo jazdy, dokumenty można odbierać w Referacie Prawa Jazdy przy ul. Powstania Warszawskiego 10, po uprzednim złożeniu dokumentów oraz uiszczeniu opłaty.

Wszystkich chętnych do odbycia kursy na prawo jazdy kat. D zapraszamy do naszego OSK przy ul. Aleksandry 11. Oferujemy Państwu profesjonalne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D. W specjalnej promocji, po podaniu odpowiedniego hasła podczas zapisów, otrzymają Państwo zniżkę na wybrany kurs. Oferowane przez nas kursy charakteryzują się przyjazną atmosferą oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta. Serdecznie zapraszamy!

Jedna z najdłużej działających szkół jazdy w Krakowie, objęta patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do odbycia kursów na prawo jazdy kat. C+E. Oferujemy naszym klientom atrakcyjne zniżki podczas dokonywania zapisów, a także profesjonalnie przygotowane sale wykładowe, plac manewrowy oraz samochody dostosowane do potrzeb naszych klientów.

 

Jakie uprawnienia daje prawo jazdy kat. C+E i kto może je posiadać

Prawo jazdy kat. C+E upoważnia do prowadzenia pojazdów, których masa całkowita przekracza 3.5 t wraz z przyczepą. Osoby pragnące przejść kurs przygotowawczy do zdawania egzaminu na kat. C+E powinny mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy kat. C.

 

Przebieg i czas trwania kursu

Kurs przygotowawczy do egzaminu na kat. C+E składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna to 20 h lekcyjnych, praktyczna zaś 25 h. Kursanci odbywający szkolenie w naszym OSK zdobywają gruntowna wiedzę z zakresu przepisów drogowych oraz poznają tajniki prowadzenia aut ciężarowych z przyczepą.

 

Egzamin na prawo jazdy kat. C+E

Egzaminy odbywają się w dowolnie wybranym ośrodku ruchu drogowego, w Małopolsce takie ośrodki znajdują się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Aby podejść do egzaminu na prawo jazdy kat. C+E w biurze ośrodka ruchu drogowego, w którym chce się zdawać należy złożyć następujące dokumenty:

 • Oryginalny wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów, wydane przez lekarza posiadającego adekwatne uprawnienia
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5×4,5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • Kserokopię prawa jazdy kat. C lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu na prawo jazdy kat. C

Oprócz tego należy uiścić opłatę za egzamin w wysokości 195 zł za egzamin praktyczny. Na miejscu zostaniemy także poinformowani o terminie egzaminu.

 

Przebieg egzaminu

Egzamin na prawo jazdy kat. C+E składa się tylko z części teoretycznej. Egzaminy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się na pojazdach: Renault Premium 385.19 T z przyczepą ciężarowa lub Iveco Eurostar 430 + naczepą.
Zdający przed przystąpieniem do egzaminu na placu manewrowym powinien sprawdzić stan techniczny pojazdu, czyli elementy mające wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy. Musi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy stanu technicznego pojazdu, do których należą:

 • poziom oleju w silniku,
 • poziom płynu chłodzącego
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach,
 • działanie sygnału dźwiękowego,
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • działanie świateł mijania,
 • działanie świateł drogowych,
 • działanie świateł hamowania „STOP”,
 • działanie świateł cofania,
 • działanie świateł kierunkowskazów,
 • działanie świateł awaryjnych,
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje

Na wykonanie tych czynności zdający ma nie więcej niż 5 minut. Oprócz tego, egzaminowany zobowiązany jest do:

 • sprawdzenia mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku
 • sprzęgnięcia przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
– cofnięcie samochodem w kierunku przyczepy tak, aby możliwe było sprzęgnięcie,
– podjazd samochodem przed przyczepę,
– połączenie zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku, gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona
Obowiązkowo na placu manewrowym egzaminowany musi wykonać następujące zadania:

 • płynne ruszenie pojazdem do przodu
 • odbyć jazdę do przodu i tyłu po wyznaczonym pasie ruchu

Po prawidłowym wykonaniu zadań obowiązkowych, egzaminowany musi wykonać 2 losowo wybrane manewry, do których mogą należeć:

 • Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)
 • Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
 • Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu konieczny jest również egzamin w ruchu miejskim, który trwa 45 minut.

W przypadku niezdania którejkolwiek z części egzaminu praktycznego, kandydat może, po uiszczeniu opłaty, podchodzić do niego w innym terminie. W przypadku niezdania egzaminu trzy razy, należy odbyć dodatkowe godziny szkoleń.

W przypadku pozytywnego zdania egzaminu na prawo jazdy, dokumenty można odbierać w Referacie Prawa Jazdy przy ul. Powstania Warszawskiego 10, po uprzednim złożeniu dokumentów oraz uiszczeniu opłaty.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odbycia kursów na prawo jazdy kat. C+E w OSK AUTO-TEST. Wieloletnie doświadczenie naszych instruktorów pozwoli Państwu przygotować się do egzaminu państwowego w miłej i przyjaznej atmosferze. Oferujemy wiele atrakcyjnych promocji cenowych oraz zapewniamy wysoką jakość usług.