Kwalifikacja wstępna

Wszystkich kierowców pragnących zdobyć upoważnienia do zawodowego kierowania pojazdami transportowymi zapraszamy do Ośrodka Szkolenia Kierowców AUTO-TEST, który oferuje kursy kwalifikacji wstępnej. Nasza szkoła jazdy może pochwalić się nie tylko wieloletnią tradycją, ale także patronatem Instytutu Transportu Samochodowego.

Co to jest kwalifikacja wstępna

Kierowcy ciężarówek, którzy zdali prawo jazdy kat. C ( bądź C1) po 10.09.2009 oraz ci, którzy zdali prawo jazdy kat. D po 10.09.2008, a którzy chcą pracować zawodowo w transporcie drogowym muszą odbyć szkolenie zwane kwalifikacją wstępną kierowców zawodowych. Kwalifikacja wstępna to po prostu dodatkowe szkolenie z zakresu prowadzenia pojazdów kat. C lub D. Warunkiem koniecznym do ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej jest ukończenie 21 roku życia.

 

Przebieg kursu kwalifikacji wstępnej

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów składają się z 280 godzin (260 wiedza teoretyczna, 20 praktyka). Szkolenie praktyczne obejmuje 16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w specjalnych warunkach. Szkolenie obejmuje kategorię praw jazdy typu C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E. Istotny jest fakt, że zdając kolejne kategorie prawa jazdy nie trzeba powtórnie przechodzić kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych.

 

Przebieg egzaminu państwowego

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu, na który składa się część ogólna oraz specjalistyczna. Część ogólna dotyczy wszystkich kategorii praw jazdy, natomiast część specjalistyczna kategorii C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją zwołaną przez wojewodę. Zdanie egzaminu zostaje poświadczone Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej. Przed jego odebraniem należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne. Wraz z orzeczeniami lekarskimi oraz Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu wymiany prawa jazdy i wpisanie w nie odpowiednich uprawnień.

Oprócz kwalifikacji wstępnej tzw. „pełnej”, nasz OSK oferuje swoim klientom także inne warianty kursów. W ofercie naszej szkoły nauki jazdy znajdują się także kursy:

  • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
  • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
  • kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej


Co to jest kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to kurs, który mogą odbyć osoby, które ukończyły 21 lat w przypadku kat. C i C+E oraz te, które mają 23 lata, w przypadku kat. D i D+E. Kwalifikacja wstępna przyspieszona różni się od kwalifikacji wstępnej „pełnej” ilością godzin kursu. Na kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się 140 godzin, z czego 130 godzin to zajęcia poświęcone teorii, a 10 na umiejętności praktyczne (w tym 2 h w warunkach specjalnych).

 

Co jest kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs, na który składa się 70 godzin, z czego 65 h to zajęcia teoretyczne, a 5 h zajęcia praktyczne. Dla przykładu: jeżeli ktoś ukończył kwalifikację wstępną dla grup praw jazdy C, C1, C+E, C1+E, to dla grup D, D1, D+E, D1+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą.

 

Co to jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to najlepsza propozycja dla ludzi, którzy ukończyli 21 lat i chcą ją zrobić dla kategorii C i C+E oraz dla tych, którzy skończyli 23 lata i chcą ją zrobić dla kategorii D i D+E. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca rozszerzona składa się z 35 godzin zajęć dydaktycznych: 33 h teorii i 2,5 h praktyk.

Należy pamiętać, że kierowcy zawodowi, zobowiązani są do poddania się co 5 lat obowiązkowym okresowym szkoleniom, które można odbyć w naszym OSK oraz badaniom lekarskim.

Wszystkich zainteresowanych pragnących uzyskać więcej informacji lub zapisać się na wybrany kurs zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Aleksandry 11. Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem 12 658-56-17.