Obraz wpisu

Co zrobić, gdy dokument prawa jazdy straci ważność? | Auto-Test Kraków

Dokument prawa jazdy jest niezbędny dla każdego kierowcy, który chce legalnie poruszać się po drogach.

Zdobywanie uprawnień do kierowania samochodem

Aby móc legalnie prowadzić pojazd, należy przede wszystkim zgłosić się na kurs nauki jazdy. Warto wybrać szkołę jazdy posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz przygotować się na intensywne zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po zdaniu egzaminu staną się Państwo posiadaczami ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem. Warto pamiętać, że zdobycie prawa jazdy to nie tylko umiejętność techniczna, ale też odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Ważność dokumentu prawa jazdy

Ważność prawa jazdy zależy od kategorii, na którą się ubiegasz. W przypadku osób, które zdobywają prawo jazdy przed 65. rokiem życia, dokument jest ważny przez 15 lat. Po ukończeniu 65. roku życia ważność prawa jazdy jest zależna od stanu zdrowia i zazwyczaj wynosi pięć lat.

Gdy prawo jazdy traci ważność nie zachodzi konieczność ponownego zdawania egzaminu. Kluczowe znaczenie ma jednak pozytywne przejście badania lekarskiego, które potwierdza naszą sprawność.

Co zrobić gdy prawo jazdy straci ważność?

Jeśli dokument prawa jazdy straci ważność, należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu uzyskania nowego dokumentu. Kierowca będzie musiał wypełnić odpowiedni wniosek oraz przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Ponadto, jak już wspomnieliśmy, wymagane jest przejście badań lekarskich.

W przypadku braku aktualizacji prawa jazdy przed upływem terminu ważności, kierujący naraża się na możliwość otrzymania mandatu, a nawet czasowej utraty uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dlatego warto śledzić datę ważności swojego dokumentu i odpowiednio wcześnie podjąć działania mające na celu jego aktualizację.