Obraz wpisu

Czy można starać się o prawo jazdy mimo wady wzroku? | Auto-Test Kraków

Aby móc zapisać się na kurs prawa jazdy, trzeba przejść pomyślnie przez testy psychologiczne oraz badanie lekarskie. Na ich podstawie stwierdza się, czy dana osoba nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych w ruchu ulicznym, a więc czy powinna kierować pojazdem. Obecnie wiele osób ma wadę wzroku, dlatego często pojawia się pytanie, czy stanowi ona przeszkodę do otrzymania prawa jazdy?

Badanie wzroku przyszłego kierowcy

Jak zostało wspomniane, zapisując się na prawo jazdy kategorii B, C czy D w Krakowie lub innym mieście, trzeba udać się na badania, które są obowiązkowe przy wyższych kategoriach. Kluczową rolę podczas poruszania się po jezdni pojazdem odgrywa wzrok, dlatego jest on poddany szczegółowemu sprawdzeniu. Nosząc okulary lub soczewki, należy mieć je ze sobą na badaniu i poinformować o potrzebie ich noszenia lekarza. Ten sprawdzi pole i ostrość widzenia, rozpoznawanie barw, wrażliwość na światło, widzenie zmierzchowe oraz dokąd sięga kąt patrzenia na boki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz skieruje przyszłego kierowcę na dodatkowe badania. Warunkiem pomyślnego przejścia przez sprawdzanie oczu jest posiadanie pola widzenia o kącie 120° i zakresie minimum 50° w lewo i 20° w prawo, a także w górę i dół. Ponadto w okularach czy soczewkach ostrość widzenia po korekcji nie może być mniejsza niż 0,5. Wartość ta jest obuoczna.

Wada wzroku a otrzymanie prawa jazdy

Wada wzroku nie musi być ograniczeniem. W zależności od tego, z jakim problemem boryka się kierowca, na jego prawu jeździe znajdzie się specjalne oznaczenie. Dla przykładu — liczby 01.01 to noszenie okularów, 01.02 — uwzględnia tylko soczewki, więc nie ma mowy o kierowaniu w okularach, natomiast 01.06 świadczy o noszeniu okularów lub soczewek (jeśli kierowca ma ubrane soczewki, powinien mieć przy sobie też okulary). Osoby mające wadę wzroku zazwyczaj otrzymują uprawnienia do jazdy na okres 5 lat. Po tym czasie należy powtórzyć badanie oczu.