Obraz wpisu

Egzamin wewnętrzny na prawo jazdy kat. B – jak to wygląda? | Auto-Test Kraków

Każdy kursant, zanim uda się na państwowy egzamin na prawo jazdy, musi zdać egzamin wewnętrzny w naszej szkole jazdy. Jego celem jest sprawdzenie czy kandydat na kierowcę jest odpowiednio przygotowany z teorii oraz czy zdobył umiejętności wystarczające do bezpiecznej i pewnej jazdy.

Dlaczego przeprowadzamy egzaminy wewnętrzne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kurs nauki jazdy musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Dzięki temu Ośrodek Szkolenia Kierowców jest w stanie sprawdzić czy kursant opanował przepisy ruchu drogowego oraz jest odpowiednio przygotowany do samodzielnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

 Egzamin teoretyczny

Nauka teorii w naszej szkole odbywa się metodą e-learningu. Do wewnętrznego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić w momencie, gdy uznasz, że opanowałeś już całość materiału. Wystarczy, że poinformujesz nas o swojej gotowości i wspólnie ustalimy dogodny termin.

Egzamin w naszej szkole jazdy wygląda dokładnie tak samo, jak w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Przeprowadzany jest na komputerze w naszej sali wykładowej, a nad jego przebiegiem czuwa instruktor jazdy. Egzamin obejmuje 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Na każde pytanie jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Po wypełnieniu testu możesz od razu sprawdzić swój wynik. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów. Brak pozytywnego wyniku przy pierwszym podejściu nie jest powodem do zmartwień. Egzamin będzie powtarzany, aż do momentu, gdy uzyskasz wystarczającą ilość punktów. Po zdanym egzaminie wewnętrznym rozpoczniesz naukę jazdy z instruktorem.

Egzamin praktyczny

Wewnętrzny egzamin praktyczny daje możliwość sprawdzenia czy kursant w pełni opanował  manewrowanie pojazdem, parkowanie oraz jazdę po mieście. Funkcję egzaminatora podczas części praktycznej pełni instruktor jazdy. Czas trwania egzaminu to minimum jedna godzina. Zdarza się jednak, że trwa on dłużej, ponieważ instruktorzy chcą skontrolować jak największą ilość zadań, które mogą pojawić się na egzaminie państwowym. Wśród zadań, które należy wykonać znajdują się:

  • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy
  • wykonanie zadań na placu manewrowym
  • wykonanie zadań w ruchu drogowym

Po zakończonym egzaminie instruktor omawia z kursantem jego przebieg. Jeżeli egzamin nie zostanie zaliczony, instruktor dokładnie informuje kursanta nad jakimi elementami jazdy musi jeszcze popracować.

Ile kosztuje egzamin wewnętrzny?

Wewnętrzne egzaminy teoretyczne oraz pierwszy egzamin praktyczny są wliczone w cenę kursu. Kolejne egzaminy praktyczne to koszt 100 zł.