Obraz wpisu

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. C? | Auto-Test Kraków

Prawo jazdy kat. C uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, (z wyłączeniem autobusów). Oprócz tego można kierować zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego, o którym mowa powyżej, oraz przyczepy lekkiej, a także pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery lub tzw. czterokołowce lekkie) oraz ciągnikami rolniczymi, pojazdami wolnobieżnymi i zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. Aby móc przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kat. C, najpierw należy przejść stosowny kurs w szkole nauki jazdy, a następnie przystąpić do egzaminu. Czytając dalszą część naszego wpisu, dowiesz się, jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. C.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. C

Pierwszym etapem egzaminu na prawo jazdy kat. C jest część teoretyczna, której celem jest sprawdzenie wiedzy z zakresu ruchu drogowego. Każdy egzaminowany powinien znać zasady i przepisy bezpiecznego poruszania się pojazdem po drodze publicznej, a także mieć świadomość zagrożeń związanych z ruchem drogowym i widzieć, jak postępować w sytuacjach nadzwyczajnych. Egzamin teoretyczny składa się z zestawu 32 pytań i trwa 25 minut.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C

Praktyczny egzamin na prawo jazdy kat. C składa się z 2 części: egzamin na placu manewrowym i egzamin w ruchu drogowym.

Najpierw odbywa się część na placu manewrowym, gdzie należy wykonać takie zadania jak:

 • czynności kontrolno-obsługowe (sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, sprawdzenia świateł)
 • przygotowanie do jazdy (m.in. odpowiednie ustawienie fotela i zagłówka, ustawienie lusterek itp.),
 • jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku),
 • wykonywanie manewrów (zestaw zadań wybrany losowo).

Druga część egzaminu odbywa się podczas jazdy w ruchu drogowym i trwa minimum 45 minut. Do obowiązkowych zadań wykonywanych podczas jazdy w ruchu ulicznym zaliczamy m.in.:

 • wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
 • jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi,
 • przejazd przez skrzyżowania,
 • przejazd przez przejścia dla pieszych,
 • przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe,
 • wykonywanie manewrów wymijania, wyprzedzania, omijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy itd.
 • hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h w celu zatrzymania się we wskazanym przez egzaminatora miejscu.