Obraz wpisu

Jak zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego? | Auto-Test Kraków

Zdobycie uprawnień kierowcy zawodowego nie jest procesem skomplikowanym, ale wymaga spełnienia pewnych warunków i odbycia odpowiedniego szkolenia. W tym wpisie przyjrzymy się, jak przebiega kurs kierowców zawodowych oraz co trzeba wiedzieć o egzaminach i kwalifikacjach wymaganych od kierowców.

Wymogi przed rozpoczęciem kursu

Aby zostać kierowcą zawodowym, należy posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii (C, C+E, D lub D+E). Do tej kategorii zaliczamy też kierowców pojazdów o DMC do 3,5t. Kolejnym krokiem jest ukończenie kursu kierowcy zawodowego, najlepiej w naszej szkole jazdy w Krakowie, którego program jest regulowany przez ustawę o transporcie drogowym z 2006 roku. Osoby, które uzyskały uprawnienia przed wprowadzeniem nowych przepisów, mogą ograniczyć się do odbywania szkolenia okresowego. Pozostali kandydaci muszą natomiast ukończyć kurs kierowcy zawodowego zwanego „Kwalifikacja wstępna”.

Rodzaje kwalifikacji wstępnych

W zależności od potrzeb zawodowych, istnieje kilka rodzajów kwalifikacji wstępnych. Pierwsza z nich to kwalifikacja wstępna przyspieszona, która jest przeznaczona dla kierowców chcących pracować z samochodami ciężarowymi lub autobusami. Druga to kwalifikacja wstępna uzupełniająca, dedykowana dla osób posiadających już jednoślad programowy i chcących rozszerzyć swoje uprawnienia o drugi blok programowy. Trzecia to kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, która również umożliwia rozszerzenie uprawnień o drugi blok programowy.

Egzaminowanie i szkolenie okresowe

Kolejnym krokiem jest przystąpienie i zdanie egzaminu. Od kwietnia zeszłego roku na egzamin państwowy każdy umawia się sam indywidualnie w Wojewódzkim Ośrodku Egzaminowania (w Krakowie jest to Małopolski Ośrodek Egzaminowania przy ul. Nowohuckiej 33a). Egzamin ten jest obowiązkowy tylko dla osób ubiegających się o kwalifikację wstępną. Kolejnym etapem edukacji zawodowej jest szkolenie okresowe, które ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szkolenie to ma charakter cykliczny i wykonuje się go co 5 lat. W przypadku kierowców zawodowych z kategorią C i D jest ono obowiązkowe.