Obraz wpisu

Kto może być zwolniony z uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej? | Auto-Test Kraków

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na pracę jako kierowca zawodowy. Jednak nie każdy wie, że niektórzy mogą być zwolnieni z obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Na jakich zasadach się to odbywa i jakie warunki trzeba spełnić? Kilka wskazówek w dalszej części wpisu.

Kiedy kierowca może być zwolniony z posiadania kwalifikacji zawodowych?

Istnieją sytuacje, w których kierowca zawodowy może być zwolniony z posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Przepisy ruchu drogowego przewidują takie wyjątki dla określonych grup osób.

  • Przede wszystkim dotyczy to tych, którzy wykonują przewóz drogowy pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
  • Ponadto zwolnienie dotyczy również wojska, straży granicznej, policji oraz służb ratowniczych, gdyż ich celem jest ochrona porządku publicznego i ratowanie ludzi.
  • Istnieje także wyjątek dla kierowców pojazdów używanych do transportu materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu – ale tylko wtedy, gdy ich przewóz nie stanowi głównego przedmiotu działalności gospodarczej.

Warunki zwolnienia z posiadania kwalifikacji zawodowych

Aby skorzystać ze zwolnienia z posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej, kierowca musi spełnić określone warunki.

  • Należy dowieść, że przewóz drogowy jest wykonywany jedynie w ramach własnej działalności gospodarczej i nie ma charakteru komercyjnego.
  • Istotne jest również to, aby kierowca nie przekraczał dopuszczalnej masy całkowitej przewożonego ładunku oraz ilości pasażerów.
  • W przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami ratowniczymi zwolnienie dotyczy wyłącznie sytuacji, w których uczestniczą w akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach.

Jak zdobyć kwalifikacje kierowcy zawodowego?

Aby zdobyć kwalifikacje kierowcy zawodowego, należy przejść przez kilka etapów. Przede wszystkim trzeba ukończyć szkolenie w wybranej kategorii prawa jazdy, tj. D, C lub E do C. Następnie konieczne jest pomyślne zdanie państwowych egzaminów na prawo jazdy – teoretycznego i praktycznego. W ten sposób można zdobyć kwalifikacje zawodowe i rozpocząć swoją karierę jako kierowca zawodowy.