Obraz wpisu

Kto może ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym? | Auto-Test Kraków

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym to dokument, który staje się coraz bardziej pożądanym atutem wśród osób związanych z branżą transportową.

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym?

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym to dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia w zakresie zarządzania transportem drogowym. Jest wymagany przez prawo unijne i krajowe dla osób pełniących funkcje kierowników transportu oraz właścicieli przedsiębiorstw przewozowych. Jego posiadanie stanowi gwarancję, że dana osoba jest odpowiednio wykwalifikowana do prowadzenia działalności transportowej, a co za tym idzie – zapewnia bezpieczeństwo oraz jakość usług świadczonych przez firmę transportową.

Kto może ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym? Może zrobić to osoba pełnoletnia, która złoży stosowne dokumenty i wiąże swoją przyszłość zawodową z tym zawodem.

Z czego składa się kurs?

Kursy odbywają się weekendowo i składają się z części teoretycznej.

Tematyka zajęć to m.in.:

  • prawo cywilne, w tym rodzaje umów, negocjacje, rozpatrywanie roszczeń,
  • prawo handlowe, w tym warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, prawo socjalne, w tym rola i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym,
  • prawo podatkowe, w tym podatek od pojazdów silnikowych, podatek dochodowy,
  • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
  • dostęp do rynku, w tym związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy,
  • normy techniczne i techniczne aspekty działalności, w tym kwalifikacje wymagane od kierowców, sporządzanie instrukcji dla kierowców, procedury stosowane w razie wypadku, procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i odpowiednie techniki, a także podstawowa wiedza z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.