Obraz wpisu

Kto może zostać instruktorem nauki jazdy? | Auto-Test Kraków

Osoba czująca się pewnie za kierownicą, opanowana, cierpliwa, lubiąca dzielić się swoim doświadczeniem z innymi może być dobrym instruktorem jazdy. Tego typu zawód wymaga umiejętności uczenia innych. Jeśli dana osoba czuje, że spełniłaby się w tym fachu, powinna przemyśleć zapisanie się kurs instruktora jazdy. Jakie kryteria trzeba spełniać, aby móc w nim uczestniczyć? Odpowiadamy!

Wymagania dla przyszłego instruktora jazdy

Prawo ściśle określa jakie wymagania powinien spełniać kandydat chcący uczyć innych poruszania się pojazdem. Przede wszystkim na kurs instruktora jazdy może zapisać się osoba, która ma:

  • prawo jazdy od minimum 2 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • zaświadczenie o niekaralności.

Należy też dodać, że przyszły instruktor musi uzyskać orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu. Tego typu badania powinny być wykonane przed przystąpieniem do kursu. Przy czym są one powtarzane do 60. roku życia — co 5 lat, a po przekroczeniu tego progu — co 30 miesięcy. Niekiedy wymagane jest, aby badania były powtarzane częściej. Co najważniejsze — osoba chcąca zostać instruktorem nauki jazdy musi ukończyć odpowiedni kurs.

Gdzie zapisać się na kurs?

Zdobyć kwalifikację można, zapisując się na kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców, które ma akredytację kuratorium oświaty. W innym przypadku odbyte zajęcia będą nieważne. Tego typu szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wśród pierwszej przyszli instruktorzy uczestniczą m.in. w zajęciach z psychologii, prawa o ruchu drogowym czy też bezpieczeństwa poruszania się poszczególnymi pojazdami. Część praktyczna to doskonalenie techniki jazdy i praktyka instruktorska. Po odbyciu wskazanej liczby godzin lekcji uczestnik zdaje egzamin. Należy dodać, że ośrodek szkoleniowy zatroszczy się o dostarczenie osobom uczestniczącym w zajęciach niezbędne materiały do nauki.