Obraz wpisu

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – czym się różnią? | Auto-Test Kraków

Usługi transportowe i przewóz osób to nieodłączna część współczesnego życia. Z tego powodu praca w charakterze kierowcy zawodowego to okazja do zatrudnienia w wielu atrakcyjnych i różnorodnych miejscach. Aby się to stało, należy zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego. Sposobem na ich uzyskanie jest ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Jaka jest między nimi różnica?

Jak zdobyć kwalifikacje kierowcy zawodowego?

Świadczenie usług przewozu osób oraz rzeczy wymaga w pierwszej kolejności uzyskania prawa jazdy kategorii C, C + E lub D, D + E. Jednak zawodowa jazda to konieczność zdobycia kolejnych uprawnień. Od 2006 roku, aby dopasować krajowe przepisy do unijnego prawa, zobowiązano polskich kierowców do uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego. Zdobyć je można dzięki odpowiednim kursom w ośrodku szkolenia kierowców.

Przed przystąpieniem do kursu dobrze jest posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze kierowcy zawodowego oraz orzeczenie lekarskie poświadczające, że kandydat spełnia warunki do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.

Wśród form omawianego szkolenia wyróżniamy dwie grupy:

  1. Kurs kwalifikacji wstępnej – przeznaczony dla kierowców, którzy:
  • uzyskali prawo jazdy kategorii C1 albo C po 10.09.2009 r.,
  • zdobyli prawo jazdy kategorii D bądź D1 po 10.09.2008 r.,
  • nie ukończyli 21 lat – mogą uczestniczyć w zakresie bloku programowego: C1, C1+E, C, C+E,
  • nie ukończyli 23 lat – obejmie ich szkolenie bloku programowego dla kategorii: D1, D1+E, D, D+E.
  1. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – powinni odbyć kierowcy, którzy:
  • ukończyli 21 lat i posługują się prawem jazdy C, C+E uzyskanym po 10.09.2009 r.,
  • ukończyli 23 lat i korzystają z prawa jazdy kategorii D lub D+E od co najmniej 10.09.2008 r.

Tak, jak widzimy, podstawowa różnica pomiędzy kwalifikacją wstępną a kwalifikacją wstępną przyspieszoną dotyczy wymagań wieku kandydatów. Nie jest to jedyna zróżnicowanie.

Kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna przyspieszona a program

Druga różnica pomiędzy omawianymi szkoleniami dla kierowców dotyczy czasu trwania kursu, chociaż ustawodawca wymaga, by zakres omawianych treści programowych był taki sam. W każdym typie, czyli kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej szkolenie obejmuje część teoretyczną złożoną z zagadnień ogólnych oraz ze specjalistycznych, a także część praktyczną.

Nie ukrywamy, że ogromną wagę przykładamy do umiejętności praktycznych, dlatego oprócz jazdy w ruchu drogowym prowadzimy ćwiczenia z jazdy w warunkach specjalnych. Natomiast sporym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbycia zajęć części teoretycznej w formie online dzięki platformie e-learnigowej. Naszym kursantom udostępniamy wartościowe materiały szkoleniowe.

Uczestnicy muszą być przygotowani, że kurs:

  • kwalifikacji wstępnej obejmuje 260 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych,
  • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej liczy 130 godz. zajęć teoretycznych i 10 godz. zajęć praktycznych.

Warunkiem ukończenia kursu jest zdanie egzaminu wymagającego wykazania się wiedzą o charakterze ogólnym i specjalistycznym. Typ i zakres pytań egzaminacyjnych jest taki sam zarówno dla uczestników kwalifikacji wstępnej, jak i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy się z nim oraz z zaświadczeniami lekarskim i psychologicznym zgłosić się do wydziału komunikacji, do którego przynależymy w celu wymiany prawa jazdy. Jako posiadacze uprawnień do pracy w charakterze kierowcy zawodowego musimy pamiętać, że co 5 lat należy odbyć szkolenie okresowe i wystąpić o odnowienie dokumentu prawa jazdy.