Obraz wpisu

Na jakich zasadach obcokrajowiec może zdobyć w Polsce prawo jazdy? | Auto-Test Kraków

Codzienny dojazd do pracy, poruszanie się po mieście, a nawet poznawanie nowego miejsca, jest znacznie prostsze i wygodniejsze, kiedy możemy to robić samochodem. W związku z tym warto zapisać się na kurs prawa jazdy. Wielu obcokrajowców nie wie, na jakich zasadach mogą ubiegać się o pozwolenie kierowania pojazdami. Jak wygląda to od kwestii prawnej?

Zasady zdawania prawa jazdy

Prawo mówi jasno — obcokrajowiec może zdawać prawo jazdy w Polsce, jeśli przebywa w niej co najmniej 185 dni w ciągu danego roku kalendarzowego. Co więcej, pobyt ten musi być podyktowany więziami zawodowymi lub osobistymi. Pozostałe kryteria są takie same jak w przypadku polskich obywateli. A więc — należy mieć ukończone 18 lat oraz trzeba mieć zrobione odpowiednie badania lekarskie do prawa jazdy. Zdając kurs w Krakowie w OSK AUTO-TEST, zrobisz je od razu na miejscu.

Egzamin na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Niestety — test sprawdzający wiedzę o przepisach ruchu drogowego należy zdać w języku polskim bądź angielskim lub niemieckim. Podczas egzaminu kursantowi nie może towarzyszyć nawet tłumacz przysięgły. W przypadku części praktycznej jego obecność nie jest niedozwolona. W związku z tym podczas przystąpienia do kursu okazuje się przydatna znajomość języka polskiego.

Wymiana dokumentów

Co zrobić w przypadku, gdy obcokrajowiec ma już ważne prawo jazdy? Nie musi zapisywać się na kurs, by zdawać go na polskich zasadach, ponieważ istnieje możliwość wymieniania dokumentu na polskie prawo jazdy. Warunkiem jest to, że państwo, z którego dana osoba pochodzi, jest uwzględnione w Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu drogowym z 8 listopada 1968 roku. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie dokumentu w Wydziale Komunikacji w miejscu swojego zameldowania.