Obraz wpisu

Prawo jazdy kat. A, A1, A2 i AM – czym się od siebie różnią? | Auto-Test Kraków

Początek wiosny i cieplejsze temperatury oznaczają rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Może pora, aby przestać zazdrościć motocyklistom i samemu zasmakować słynnego uczucia wolności, jakie zapewnia jazda jednośladem? Jednak zanim to nastąpi, zapraszamy do krótkiego przeglądu typów prawa jazdy kategorii A – być może zostaniesz kierowcą szybciej, niż myślałeś.

Jakie wyróżniamy typy prawa jazdy kategorii A?

Chyba nie każdy wie, że przepisy dotyczące uprawnień do jazdy na motorze wprowadzają ważne rozgraniczenia. Okazuje się, że kategorie AM, A1, A2 i A różnią się wymaganiami co do wieku kandydata na kierowcę oraz gwarantowanymi uprawnieniami co do rodzaju prowadzonego pojazdu.

  • Prawo jazdy kategorii AM – zainteresowani powinni mieć ukończone 14 lat i zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Jego uzyskanie uprawnia do prowadzenia motoroweru z silnikiem spalinowym o pojemności 50 cm3 lub elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 4 kW i prędkości do 45 km/h. To prawo jazdy pozwala też na prowadzenie czterokołowca lekkiego, czyli o masie do 350 kg i prędkości do 45 km/h. Ponadto dzięki temu dokumentowi można prowadzić zespół pojazdów, a więc motorower z przyczepą nie cięższą niż 100 kg. Prawo jazdy kategorii AM od 2013 roku zastępuje kartę motorowerową. Osoby, które w 2013 roku były już pełnoletnie, mogą kierować motorowerem na dowód.
  • Prawo jazdy kategorii A1 – dedykowane tym, którzy ukończyli 16 lat i posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na jego wyrobienie. Po jego otrzymaniu mamy prawo kierować motocyklem, którego pojemność silnika wynosi 125 cm3, moc nie przekracza 11 kW, a stosunek mocy do masy własnej nie jest większy niż 0,1 kW/kg. Drugim typem pojazdu jest motocykl trójkołowy o maksymalnej mocy 15 kW. Posiadanie tego typu prawa jazdy umożliwia kierowanie pojazdami wymienionymi dla kategorii AM. Z tym prawem jazdy można też prowadzić wymienione pojazdy połączone z przyczepą, ale tylko po terenie RP.
  • Prawo jazdy kategorii A2 – ubiegać się mogą o nie kandydaci, którzy ukończyli 18 lat. Uzyskany dokument pozwala kierować motocyklem o mocy nie większej niż 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,3 kW/kg. Posiadacze tego prawka poprowadzą także czterokołowce lekkie oraz motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW i zespół wszystkich wymienionych pojazdów z dołączoną przyczepą, jednak tylko po terytorium Polski.
  • Prawo jazdy kategorii A – zdać je można po 24 urodzinach bądź po 20, jeśli już od dwóch lat jesteśmy posiadaczami prawa jazdy kategorii A2. Prawo jazdy kategorii A to możliwość kierowania każdym motocyklem i pojazdami wymienionymi dla kategorii AM, a także zespołom, który stworzymy po przyłączeniu przyczepy, ale tylko w obrębie granic RP.

Jak zdobyć prawo jazdy na motocykl?

Niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się na uzyskanie prawa jazdy na motor spośród kategorii AM, A2, A2 czy A czeka nas zawsze ta sama droga. Najpierw należy poddać się badaniom lekarskim, aby uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym. Następnie należy złożyć do odpowiedniego urzędu wniosek o nadanie Profilu Kandydata na Kierowcę. Wraz z numerem PKK możemy zgłosić się na kurs prawa jazdy w wybranym ośrodku szkolenia kierowców.

Kurs na prawo jazdy motocyklowe składa się z części teoretycznej w wymiarze 30 godz. oraz praktycznej liczącej 20 godz. Szczególnie warta uwagi jest możliwość odbycia części teoretycznej poprzez platformę e-learningową. Takie rozwiązanie to przede wszystkim oszczędność czasu i szansa na ograniczenie przemieszczania się. Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zdanie egzaminów wewnętrznych w OSK. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się na państwowy egzamin, po którego zdaniu można ruszyć w trasę, oczywiście, z rozwagą i z zachowaniem bezpieczeństwa.