Obraz wpisu

Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy | Auto-Test Kraków

W sierpniu ubiegłego roku weszły w życie przepisy umożliwiające prowadzenie pojazdu od razu po zdanym egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Co to takiego?

Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy to funkcja w aplikacji mObywatel, dzięki której po zaliczonym egzaminie nie trzeba czekać do momentu wydania tradycyjnego plastikowego dokumentu, aby móc się cieszyć możliwością prowadzenia samochodu.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T  i obowiązuje wyłącznie na terenie naszego kraju. Cyfrowy dokument jest ważny do momentu odebrania tradycyjnego dokumentu, ale nie dłużej niż 30 dni od daty zdanego egzaminu.

Jak to działa?

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu państwowego egzaminator wprowadza wynik do systemu Centralnej Ewidencji Kierowców.  Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy jest automatycznie generowane w systemie teleinformatycznym. Od tego momentu można pobrać cyfrowy dokument w aplikacji Obywatel. Otrzymanie go jest możliwe tylko dla osób, które osiągnęły wymagany wiek do kierowania pojazdami w poszczególnych kategoriach.

W przypadku uzyskania w okresie ważności Tymczasowego Elektronicznego Prawa Jazdy nowych uprawnień w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną Ewidencję Kierowców są generowane nowe tymczasowe dokumenty obejmujące wszystkie uzyskane w tym czasie kategorie uprawnień ważne przez okres 30 dni od dnia uzyskania ostatniego uprawnienia.

Kiedy następuje unieważnienie cyfrowego prawa jazdy?

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy zostanie unieważnione automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną Ewidencję Kierowców po:

  • wydaniu tradycyjnego prawa jazdy
  • zatrzymaniu prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy
  • otrzymaniu zakazu prowadzenia pojazdów
  • wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.