Anna Wojtanowicz

Feature image

Instruktor nauki jazdy w zakresie kat. B, C i D. Wpisana do ewidencji instruktorów pod numerem KR 0443. Prowadzi aktywne szkolenia kandydatów na kierowców od 1999 roku, jak również szkolenia dla kierowców zawodowych (szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kwalifikacje wstępne przyspieszone, kwalifikacje wstępne uzupełniające oraz kwalifikacje wstępne uzupełniające przyspieszone).

  • W 2010 roku ukończyła kurs trenera wykładowcy w zakresie szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
  • Również w 2010 roku ukończyła szkolenie przygotowujące do pracy w charakterze instruktora techniki jazdy.
  • W 2011 roku ukończyła kurs o nazwie „nowoczesne metody szkoleń kierowców zawodowych” zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL.

Jest również pracownikiem biurowym zajmującym się kursami dla kierowców zawodowych.

Prowadzone kursy