Ryszard Domagała

Feature image

Instruktor nauki jazdy w zakresie kat. B. Wpisany do ewidencji instruktorów pod numerem KWI 0161. Prowadzi aktywne szkolenia kandydatów na kierowców od 2003 roku.

W czasie swojej kariery w zawodzie instruktora nauki jazdy wyszkolił nie jedno pokolenie aktualnych kierowców, którzy bez problemów poruszają się po drogach.
Instruktor dyspozycyjny czasowo i elastyczny w kwestii miejsca spotkań na jazdy.

Prowadzone kursy