Sławomir Dutkiewicz

Feature image

Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kategorii B, C, D, E, T. Wpisany do ewidencji instruktorów pod numerem KR 0483. Prowadzi aktywne szkolenia kandydatów na kierowców od 2005 roku.

Wyszkolił setki kierowców, którzy później z powodzeniem znajdowali zatrudnienie w firmach transportowych. Instruktor dyspozycyjny czasowo, cierpliwy oraz skuteczny.

Prowadzone kursy