Stanisław Olczyk

Feature image

Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kat. B, B+E, C, C+E. Wpisany do ewidencji instruktorów pod numerem KR 0223. Prowadzi aktywne szkolenia kandydatów na kierowców od 1985 roku.

Posiada przebogate doświadczenie dzięki czemu doskonale wie na jakie aspekty należy w szczególności zwrócić uwagę w trakcie szkolenia.

Prowadzone kursy