Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kategorii B to bez wątpienia najpopularniejszy rodzaj dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Starają się o niego osoby młode oraz te nieco starsze. Dysponowanie tego rodzaju uprawnieniami znacząco podnosi komfort życia i pozwala na czerpanie przyjemności z jazdy. Warto również dodać, że prawo jazdy B podnosi także atrakcyjność na rynku pracy, jednocześnie zwiększając szanse na zatrudnienie. Jeśli pracodawca ma do wyboru dwóch kandydatów, z których tylko jeden ma prawo jazdy kat. B, to z dużym prawdopodobieństwem właśnie ta osoba otrzyma propozycję zatrudnienia.

Dodatkowo uzyskanie takich uprawnień umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie realizowania przewozów pasażerskich lub towarowych busami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Należy jednak pamiętać, że do tego celu są jeszcze niezbędne kwalifikacje kierowcy zawodowego, które również można zdobyć na jednym z naszych kursów w Krakowie. Jeśli zaś chcemy nauczyć się prowadzić autobus, konieczne będzie uzyskanie prawa jazdy kategorii D. Takie kursy również organizujemy.

Podstawowe informacje

Wiek
18 lat *
Ilość godzin kursu:
<> teoria
30 godz.
<> praktyka
30 godz.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B - WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Osoby, które chcą uczestniczyć w naszym kursie i uzyskać prawo jazdy kategorii B, powinny:
a) mieć ukończone 18 lat (*17 lat i 9 miesięcy),
b) założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

KRÓTKI OPIS KURSU NA PRAWO JAZDY KATEGORII B

Kurs na prawo jazdy B rozpoczyna się w momencie dostarczenia przez kursanta numeru PKK. W tym samym dniu lub najpóźniej w dniu kolejnym wysyłamy na adres mailowy kandydata hasło i login, które pozwalają mu wejść na platformę e-learningową i podjąć naukę części teoretycznej. To niezwykle wygodne rozwiązania pozwalające na naukę w zaciszu własnego domu, w wolnym czasie. Kursanci doceniają ten tryb szkolenia, także ze względu na aktualną pandemię COVID-19.

Istnieje również możliwość zaliczenia części teoretycznej metodą tradycyjną, biorąc udział w wykładach organizowanych na terenie naszego ośrodka. Jednak aby takie zajęcia były możliwe, jest konieczne zgromadzenie odpowiedniej liczby chętnych uczestników.

W ramach kursu na prawo jazdy kategorii B są również przewidziane zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbywają się w siedzibie naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Po ukończeniu wszystkich zajęć e-learningowych (lub stacjonarnych) oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej należy przyjść do naszego ośrodka w celu napisania wewnętrznego egzaminu teoretycznego. Pozytywny wynik z tego egzaminu upoważnia kursanta do rozpoczęcia zajęć praktycznych za kierownicą samochodu. Po odbyciu określonej ilości godzin szkolenia praktycznego pod okiem instruktora kursant przystępuje do wewnętrznego egzaminu praktycznego, który kończy kurs na prawo jazdy kat. B.

Do uzyskania uprawnień jest jeszcze konieczne zapisanie się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny) oraz zaliczenie ich z wynikiem pozytywnym.

CENA KURSU NA PRAWO JAZDY B OBEJMUJE:

a) zajęcia teoretyczne – 30 godz.,
b) zajęcia praktyczne – 30 godz.,
c) egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
d) podręcznik kursanta.

Szczegółowe informacje na temat aktualnie organizowanych kursów dostępne są w biurze naszej placówki oraz pod wskazanymi numerami telefonów.

PRAWO JAZDY B - UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem, że zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
g) motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj zacznij jeździć