Kategoria B

Podstawowe informacje
Wiek
18 lat *
Ilość godzin kursu:
<> teoria
30 godz.
<> praktyka
30 godz.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Wymagania

Osoby chcące zapisać się na kurs prawa jazdy kat. B muszą:
a) posiadać 18 lat (*17 lat i 9 miesięcy),
b) posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Krótki opis kursu

Kurs rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK.
Najprawdopodobniej tego samego dnia (najpóźniej dnia następnego) wysyłamy na maila hasło i login do nauki części teoretycznej (e-learning). W ramach zajęć teoretycznych przewidziane są również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbywają się w naszym ośrodku.
Istnieje możliwość zrobienia części teoretycznej metodą tradycyjną tzn. przychodzenie do naszego ośrodka na wykłady (do tego potrzebna jest jednak grupa chętnych osób).
Po ukończeniu wszystkich zajęć e-learningowych oraz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej należy przyjść do naszego ośrodka w celu napisania egzaminu wewnętrznego teoretycznego.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z w/w egzaminu można rozpocząć zajęcia praktyczne.
Po ukończeniu zajęć praktycznych należy przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego.
Kurs kończy się w momencie uzyskania wyniku pozytywnego z w/w egzaminu. Wówczas można zapisywać się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny).
Cena kursu obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne – 30 godz.,
b) zajęcia praktyczne – 30 godz.,
c) egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
d) podręcznik kursanta.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Uprawnienia

Prawo jazdy kat. B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem, że zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
g) motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Nie czekaj zacznij jeździć

Instruktorzy Auto-Testu

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close