Prawo jazdy kat. B - Kraków

Prawo jazdy kategorii B to bez wątpienia najpopularniejszy rodzaj dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów. Starają się o niego osoby w różnym wieku, a posiadanie go niesie ze sobą wiele korzyści. Posiadanie uprawnień do prowadzania pojazdu znacząco wpływa na komfort oraz wygodę życia, pozwalając na łatwiejsze przemieszczanie się i podróżowanie, a także zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Posiadacz prawa jazdy kategorii B ma większe szanse na zatrudnienie, niż kandydat który go nie posiada.

Dodatkowo uzyskanie takich uprawnień umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie realizowania przewozów pasażerskich lub towarowych busami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Należy jednak pamiętać, że do tego celu są jeszcze niezbędne kwalifikacje kierowcy zawodowego, które również można zdobyć na jednym z naszych kursów w Krakowie.

Jeśli zaś chcemy nauczyć się prowadzić autobus, konieczne będzie uzyskanie prawa jazdy kategorii D. Takie kursy również organizujemy.

Podstawowe informacje

Wiek
18 lat *
Ilość godzin kursu:
<> teoria
30 godz.
<> praktyka
30 godz.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B - WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Osoby, które chcą uczestniczyć w naszym kursie i uzyskać prawo jazdy kategorii B, powinny:
a) mieć ukończone 18 lat (*17 lat i 9 miesięcy),
b) założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

KRÓTKI OPIS KURSU NA PRAWO JAZDY KATEGORII B

Aby oficjalnie rozpocząć kurs na prawo jazdy B, należy dostarczyć do ośrodka numer PKK. Umożliwia to nam podjęcia kolejnych kroków, jakimi są przesłanie na adres mailowy kursanta hasła oraz loginu do platformy e-learnigowej. Za jej pośrednictwem kandydat na kierowcę może w wygodny sposób rozpocząć teoretyczną część kursu prawa jazdy na kategorię B. Lekcje on-line pozwalają nie tylko opanować niezbędny materiał i zagadnienia w dogodnym dla kursanta czasie – taka możliwość zdobywania wiedzy jest także szczególnie doceniania ze względu na aktualną pandemię COVID-19.

Zainteresowanym udostępniamy możliwość zaliczenia teoretycznej części kursu na prawo jazdy kat. B w tradycyjny sposób, na terenie naszego ośrodka. Przeprowadzenie stacjonarnych zajęć wymaga jednak zgromadzenia dostatecznej ilości chętnych kursantów.

W ramach kursu na prawo jazdy kategorii B są również przewidziane zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbywają się w siedzibie naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców w Krakowie.

Ukończenie zajęć e-learningowych (lub stacjonarnych), a także szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wiąże się z wewnętrznym egzaminem teoretycznym. Egzamin przeprowadzamy jest na miejscu w naszym ośrodku, a jego pozytywne zaliczenie upoważnia kursanta do rozpoczęcia zajęć praktycznych za kierownicą samochodu. Po odbyciu określonej ilości godzin szkolenia praktycznego pod okiem instruktora, kursant przystępuje do wewnętrznego egzaminu praktycznego, który kończy kurs na prawo jazdy kat. B.

Kandydat na przyszłego kierowcę, by uzyskać uprawnienia, musi następnie zapisać się na egzaminy państwowe. Zaliczenie zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdem kat. B.

CENA KURSU NA PRAWO JAZDY B OBEJMUJE:

a) zajęcia teoretyczne – 30 godz.,
b) zajęcia praktyczne – 30 godz.,
c) egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
d) podręcznik kursanta.

Szczegółowe informacje na temat aktualnie organizowanych kursów dostępne są w biurze naszej placówki w Krakowie oraz pod wskazanymi numerami telefonów.

PRAWO JAZDY B - UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem, że zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
g) motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj zacznij jeździć

    Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close