Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kategorii B jest najpopularniejszym dokumentem, o który starają się niemal wszyscy młodzi ludzie, a także osoby w nieco starszym wieku. Dysponowanie takimi uprawnieniami nie tylko pozwala na prowadzenie samochodu osobowego, zapewniając komfort przemieszczania się i czerpanie przyjemności z jazdy. Prawo jazdy B również znacznie podnosi atrakcyjność jego właściciela dla pracodawcy, wyraźnie zwiększając jego szanse na zatrudnienie. Ponadto uzyskanie takich uprawnień umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie realizowania przewozów pasażerskich lub towarowych busami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Do tego celu są jeszcze niezbędne kwalifikacje kierowcy zawodowego, które również można zdobyć na jednym z naszych kursów w Krakowie.

Podstawowe informacje

Wiek
18 lat *
Ilość godzin kursu:
<> teoria
30 godz.
<> praktyka
30 godz.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Wymagania

Osoby, które chcą uczestniczyć w naszym kursie i uzyskać prawo jazdy kategorii B, powinny:
a) mieć ukończone 18 lat (*17 lat i 9 miesięcy),
b) założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Krótki opis kursu

Kurs na prawo jazdy B rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK. Najprawdopodobniej tego samego dnia (najpóźniej dnia następnego) wysyłamy na adres mailowy kandydata hasło i login, które pozwalają mu wejść na platformę e-learningową i podjąć naukę części teoretycznej. W ramach kursu na prawo jazdy kategorii B są również przewidziane zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbywają się w naszym ośrodku.

Istnieje możliwość zaliczenia części teoretycznej metodą tradycyjną, biorąc udział w wykładach organizowanych na terenie naszego ośrodka. Aby takie zajęcia były możliwe, jest konieczne zgromadzenie odpowiedniej liczby chętnych uczestników. Po ukończeniu wszystkich zajęć e-learningowych oraz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej należy przyjść do naszego ośrodka w celu napisania egzaminu wewnętrznego teoretycznego.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z w/w egzaminu można rozpocząć zajęcia praktyczne. Kurs na prawo jazdy B kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym.

Do uzyskania uprawnień jest jeszcze konieczne zapisanie się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny) oraz zaliczenie ich z wynikiem pozytywnym.

Cena kursu na prawo jazdy B w Krakowie obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne – 30 godz.,
b) zajęcia praktyczne – 30 godz.,
c) egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
d) podręcznik kursanta.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Uprawnienia

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem, że zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
f) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
g) motocyklem trójkołowym pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj zacznij jeździć

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close