Prawo jazdy kat. D po C

Podstawowe informacje

Wiek
24 lata *
Ilość godzin kursu:
- teoria
20 godzin
- praktyka
40 godzin
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Uzyskanie prawa jazdy kat. D daje możliwość prowadzenia autobusu komunikacji miejskiej oraz autobusu turystycznego na trasach krajowych i międzynarodowych.
Oprócz oczywistych umiejętności bezpiecznej jazdy, kierowca autobusu powinien cechować się umiejętnością efektywnej komunikacji z pasażerami, kulturą osobistą, spokojem oraz cierpliwością.
Praca w charakterze kierowcy autobusu oprócz korzyści finansowych daje również możliwość zwiedzania wielu ciekawych miejsc na świecie.
To nie tylko praca, to również sposób na życie.

Wymagania

Osoby chcące zapisać się na kurs prawa jazdy kat. D po C muszą:
a) mieć ukończone 24 lata (*23 lata i 9 miesięcy) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną) lub *23 lata (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną z tym, że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km)
b) posiadać prawo jazdy kat. B
c) posiadać prawo jazdy kat. C
d) założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Opis kursu

Kurs można przeprowadzić na trzy sposoby (do wyboru przez kursanta):

1. Z zajęciami teoretycznymi metodą e-learningową
Rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK i składa się z:
a) 20 godzin zajęć teoretycznych e-learningowych
b) egzaminu wewnętrznego teoretycznego
c) 40 godzin zajęć praktycznych
d) egzaminu wewnętrznego praktycznego
W tym przypadku najprawdopodobniej tego samego dnia (najpóźniej dnia następnego) wysyłamy na podany przez kursanta adres    mailowy hasło i login do nauki e-learningowej.
Kurs kończy się w momencie uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego praktycznego. Wówczas można zapisywać się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny).

2. Z zajęciami teoretycznymi w formie wykładów
Rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK oraz zebrania odpowiedniej liczby chętnych (min. 5 osób) i składa się z:
a) 20 godzin zajęć teoretycznych
b) 40 godzin zajęć praktycznych
c) egzaminu wewnętrznego teoretycznego
d) egzaminu wewnętrznego praktycznego
W tym przypadku ustalany jest z całą grupą harmonogram zajęć teoretycznych.
Kurs kończy się w momencie uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego praktycznego. Wówczas można zapisywać się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny).

3. Po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego teoretycznego
Rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK i składa się z:
a) 40 godzin zajęć praktycznych
b) egzaminu wewnętrznego praktycznego
Kurs kończy się w momencie uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego praktycznego. Wówczas można zapisywać się na egzamin państwowy praktyczny.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Uprawnienia

Prawo jazdy kat. D stwierdza posiadanie uprawnień do kierowania:
a) autobusem
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
d) zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E (wyłącznie dla osób posiadających prawo jazdy kat. C+E)
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (wyłącznie na terytorium Polski)

Instruktorzy

Nie czekaj Zapisz się