Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
130 godz.
<> praktyka
10 godz.

Dla kogo jest kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona przysługuje osobom, które:
a) uzyskały prawo jazdy kat. C1 lub C po 10.09.2009,
b) uzyskały prawo jazdy kat. D1 lub D po 10.09.2008,
c) ukończyły 21 lat (kwalifikacja wstępna w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E),
d) ukończyły 23 lat (kwalifikacja wstępna w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E).

Wymagania

Osoby chcące zapisać się na kwalifikację wstępną przyspieszoną muszą:
a) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób niebędących obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej),
c) posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
d) posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e) posiadać profil kierowcy zawodowego PKZ.

Krótki opis kursu

Kurs rozpoczyna się w poniedziałki (nie każdy).
Kwalifikacja wstępna składa się z części teoretycznej (260 godz.) i praktycznej (20 godz.). Zajęcia praktyczne obejmują 16 godz. jazdy w ruchu drogowym oraz 4 godz. jazdy w warunkach specjalnych.
Cena kursu obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne – 260 godz.,
b) zajęcia teoretyczne – 20 godz.,
c) podręcznik.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj Zapisz się