Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
32,5 godz.
<> praktyka
2,5 godz.

Dla kogo jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu i posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie jednego z bloków programowych, a chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o drugi blok programowy.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przysługuje osobom, które:
a) uzyskały prawo jazdy kat. C1 lub C po 10.09.2009,
b) uzyskały prawo jazdy kat. D1 lub D po 10.09.2008,
c) posiadają kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E i ukończyły 21 lat (kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E),
d) posiadają kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E i ukończyły 23 lata (kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E).

Wymagania

Osoby chcące zapisać się na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną muszą:
a) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób niebędących obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej),
c) posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
d) posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e) posiadać profil kierowcy zawodowego PKZ.

Krótki opis kursu

Kurs rozpoczyna się w poniedziałki (nie każdy).
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona składa się z części teoretycznej (32,5 godz.) i praktycznej (2,5 godz.).
Cena kursu obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne – 32,5 godz.,
b) zajęcia teoretyczne – 2,5 godz.,
c) podręcznik.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj Zapisz się