Kwalifikacja wstępna

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
260 godz.
<> praktyka
20 godz.

Kwalifikacje kierowcy zawodowego reguluje ustawa o transporcie drogowym, znowelizowana w 2006 r. Zgodnie z jej nowymi zapisami każdy kierowca, który wykonuje przewozy drogowe, ma obowiązek uzyskania określonych uprawnień. Nie są one jednakowe dla wszystkich. Starsi pracownicy branży transportowej mogą ograniczyć się do odbywania szkolenia okresowego. Pozostali, którzy uzyskali uprawnienia po wyznaczonej w ustawie dacie, mają obowiązek ukończyć kurs kierowcy zawodowego „Kwalifikacja wstępna”. Szkolenie tego typu w odpowiedniej formie organizuje nasz OSK w Krakowie. Warunki uczestnictwa w kursie przedstawiamy poniżej.

Jak przebiega egzamin po ukończeniu kursu kierowcy zawodowego?

Egzamin po ukończeniu kursu kierowcy zawodowego obowiązkowy jest tylko w przypadku kwalifikacji wstępnej. Kierownik OSK w Krakowie przesyła do wojewody wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego. Następnie przeprowadzany jest test kwalifikacyjny przez komisję egzaminacyjną. Test kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

  • test podstawowy ( 20 pytań ) oraz
  • test specjalistyczny, w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii ( 10 pytań).

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego, otrzymuje w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Dla kogo jest kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Po ukończeniu kursu uzyskują oni kwalifikacje kierowcy zawodowego, udokumentowane odpowiednim wpisem do prawa jazdy tzw. kodu 95.

Kwalifikacja wstępna przysługuje osobom, które:
a) uzyskały prawo jazdy kategorii C1 lub C po 10.09.2009,
b) uzyskały prawo jazdy kategorii D lub D1 po 10.09.2008,
c) nie przekroczyły wieku 21 lat (kwalifikacja wstępna w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E),
d) nie przekroczyły wieku 23 lat (kwalifikacja wstępna w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E).

Wymagania

Osoby, które chcą ukończyć kurs kierowcy zawodowego i w tym celu zapisują się na kwalifikację wstępną, muszą:
a) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób niebędących obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej),
c) uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
d) otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e) posiadać profil kierowcy zawodowego PKZ.

Krótki opis kursu

Kurs kierowcy zawodowego w Krakowie rozpoczyna się w poniedziałki (nie każdy).
Kwalifikacja wstępna składa się z części teoretycznej (260 godz.) i praktycznej (20 godz.). Zajęcia praktyczne obejmują 16 godz. jazdy w ruchu drogowym oraz 4 godz. jazdy w warunkach specjalnych.

Cena kursu, który zapewnia kwalifikacje kierowcy zawodowego obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne – 260 godz.,
b) zajęcia teoretyczne – 20 godz.,
c) podręcznik.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj Zapisz się