Szkolenie okresowe

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
35 godz.
<> praktyka
brak

Dla kogo jest szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe to obowiązkowe szkolenie dla kierowców zawodowych w zakresie kat. C i D, które ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Ma ono charakter cykliczny i należy je wykonywać co 5 lat.
Szkolenie okresowe przysługuje osobom, które:
a) uzyskały prawo jazdy kat. C1 lub C przed 10.09.2009,
b) uzyskały prawo jazdy kat. D1 lub D przed 10.09.2008,
c) uzyskały kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację wstępna uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną po okresie 5 lat od ich ukończenia.

Wymagania

Osoby chcące zapisać się na szkolenie okresowe muszą:
a) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
b) wykonywać przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
d) posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e) posiadać profil kierowcy zawodowego PKZ.

Krótki opis kursu

Kurs rozpoczyna się w poniedziałki (nie każdy).
Cena kursu obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne – 35 godz.,
b) podręcznik.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj Zapisz się