Warsztaty doskonalenia zawodowego

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
10 godz.
<> praktyka
4 godz.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na różnych kursach prawa jazdy wymaga od instruktorów nie tylko wiedzy merytorycznej i dobrego opanowania pojazdów. Oznacza również konieczność znajomości podstaw dydaktyki, psychologii oraz przepisów, jakie obowiązują w odniesieniu do szkoleń kierowców. Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy oraz osób, które prowadzą kurs kierowców zawodowych, umożliwiają uzupełnienie tej wiedzy oraz udoskonalenie własnych metod nauczania. Dzięki tym warsztatom zajęcia na kursach prawa jazdy odbywają się w zgodzie z najnowszymi przepisami oraz dobrze przygotowują uczestników do egzaminu państwowego.

Dla kogo są warsztaty doskonalenia zawodowego

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy są formą doskonalenia zawodowego skierowaną do instruktorów i wykładowców. Mają oni obowiązek uczestniczenia w takich spotkaniach raz w roku. Po zakończeniu warsztatów jest wydawane zaświadczenie, które należy przedkładać staroście do dnia 7 stycznia każdego roku. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy instruktorów i wykładowców.

Krótki opis kursu

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy zazwyczaj odbywają się w weekendy.

Program zajęć składa się z części teoretycznej (10 godz.) i praktycznej (4 godz.) w przypadku instruktorów lub z części teoretycznej (10 godz.) w przypadku wykładowców.

Tematyka zajęć teoretycznych:
a) psychologia – 1 godz.,
b) metodyka nauczania – 1 godz.,
c) prawo o ruchu drogowym – 1 godz.,
d) technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.,
e) bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.,
f) zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców – 1 godz.,
g) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.,
h) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – 2 godz..
Tematyka zajęć praktycznych:
a) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 godz.,
b) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 godz.,
c) ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 godz..
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj Zapisz się