Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców

Podstawowe informacje
Ilość godzin kursu:
<> teoria
10 godz.
<> praktyka
4 godz.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Dla kogo są warsztaty doskonalenia zawodowego

Warsztaty doskonalenia zawodowego skierowane są do instruktorów i wykładowców nauki jazdy. Mają oni obowiązek uczestniczenia w takich warsztatach raz w roku. Po zakończeniu warsztatów wydawane jest zaświadczenie, które należy do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy instruktorów i wykładowców.

Krótki opis kursu

Kursy odbywają się zazwyczaj weekendowo.
Warsztaty doskonalenia zawodowego składają się z części teoretycznej (10 godz.) i praktycznej (4 godz.) w przypadku instruktorów lub z części teoretycznej (10 godz.) w przypadku wykładowców.
Tematyka zajęć teoretycznych:
a) psychologia – 1 godz.,
b) metodyka nauczania – 1 godz.,
c) prawo o ruchu drogowym – 1 godz.,
d) technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.,
e) bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.,
f) zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców – 1 godz.,
g) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.,
h) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – 2 godz..
Tematyka zajęć praktycznych:
a) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 godz.,
b) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 godz.,
c) ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 godz..
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Nie czekaj zacznij jeździć

Instruktorzy Auto-Testu

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close