Kursy / usługi - Kraków

Kategoria

A

3000 zł
Wiek 24 lata *
Ilość godzin kursu:
teoria: 30 godzin
praktyka: 20 godzin

Kategoria

B

2850 zł
Wiek 18 lat *
Ilość godzin kursu:
teoria: 30 godzin
praktyka: 30 godzin

Kategoria

B+E

2100 zł
Wiek 18 lat *
Ilość godzin kursu:
teoria: brak
praktyka: 15 godzin

Kategoria

C po B

4550 zł
Wiek 21 lat *
Ilość godzin kursu:
teoria: 20 godzin
praktyka: 30 godzin

Kategoria

C po D

3450 zł
Wiek 21 lat *
Ilość godzin kursu:
teoria: 20 godzin
praktyka: 20 godzin

Kategoria

C+E

4450 zł
Wiek 21 lat *
Ilość godzin kursu:
teoria: brak
praktyka: 25 godzin

Kategoria

C i C+E po B

7450 zł
Wiek 21 lat *
Ilość godzin kursu:
teoria: 20 godzin (kat. C)
teoria: brak (kat. C+E)
praktyka: 20 godzin (kat. C)
praktyka: 25 godzin (kat. C+E)

Kategoria

C i C+E po D

5900 zł
Wiek 21 lat *
Ilość godzin kursu:
teoria: 20 godzin (kat. C)
teoria: brak (kat. C+E)
praktyka: 10 godzin (kat. C)
praktyka: 25 godzin (kat. C+E)

Kategoria

D po B

7550 zł
Wiek 24 lata *
Ilość godzin kursu:
teoria: 20 godzin
praktyka: 60 godzin

Kategoria

D po C

5850 zł
Wiek 24 lata *
Ilość godzin kursu:
teoria: 20 godzin
praktyka: 40 godzin

Szkolenie uzupełniające

Szkolenie okresowe

950 zł
Ilość godzin kursu:
teoria: 35 godz.
praktyka: brak

Kwalifikacja wstępna

4200 zł
Ilość godzin kursu:
teoria: 260 godz.
praktyka: 20 godz.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

3100 zł
Ilość godzin kursu:
teoria: 130 godz.
praktyka: 10 godz.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

1500 zł
Ilość godzin kursu:
teoria: 65 godz.
praktyka: 5 godz.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

1200 zł
Ilość godzin kursu:
teoria: 32,5 godz.
praktyka: 2,5 godz.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

1200 zł

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy w Krakowie

200 zł
Ilość godzin kursu:
teoria: 10 godz.
praktyka: 4 godz.

Kurs instruktora prawa jazdy

2000 zł - 3500 zł

Badania psychologiczne i lekarskie