Kurs instruktora prawa jazdy

Podstawowe informacje

Ilość godzin kursu:
<> teoria
130 godz. - kurs podstawowy
6 godz. - kurs uzupełniający
<> praktyka
85 godz. - kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E
65 godz. - kat. A
70 godz. - kat. C+E, D+E
80 godz. - kat. D
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Wymagania

Osoby chcące zapisać się na kurs instruktora prawa jazdy muszą:
a) posługiwać się prawem jazdy kat. A, B lub T przez okres min. 2 lat (dotyczy kursu na instruktora nauki jazdy odpowiednio kat. A, B lub T),
b) posługiwać się prawem jazdy kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (dotyczy kursu uzupełniającego na instruktora nauki jazdy odpowiednio kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E),
c) uzyskać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
d) uzyskać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
e) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Krótki opis kursu

Kurs na instruktora prawa jazdy przyjmuje jedną z dwóch form:
a) kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na instruktora nauki jazdy,
b) kurs uzupełniający – w przypadku rozszerzania posiadanych już uprawnień instruktora nauki jazdy.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (130 godz. w zakresie kursu podstawowego oraz 6 godz. w zakresie kursu uzupełniającego) i praktycznej (85 godz. w zakresie kursu na kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, 65 godz. w zakresie kursu na kat. A, 70 godz. w zakresie kursu na kat. C+E, D+E oraz 80 godz. w zakresie kursu na kat. D).

Tematyka zajęć teoretycznych:
a) psychologia,
b) metodyka nauczania,
c) prawo o ruchu drogowym,
d) technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu,
e) bezpieczeństwo ruchu drogowego,
f) zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
g) technika i taktyka jazdy,
h) praktyka instruktorska.
Tematyka zajęć praktycznych:
a) technika i taktyka jazdy,
b) praktyka instruktorska.
Cena kursu obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne,
b) zajęcia praktyczne,
c) egzamin wewnętrzny,
d) materiały szkoleniowe.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj zacznij jeździć

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close