Prawo jazdy kat. D po B - Kraków

O prawo jazdy D powinny się ubiegać osoby, które chcą kierować autobusami, zarówno tymi do przewozów pasażerskich na trasach międzynarodowych, jak i pojazdami komunikacji miejskiej. Dysponowanie takimi uprawnieniami pozwala na podjęcie pracy w firmie przewozowej lub świadczenie usług w zakresie wynajmu autokaru z kierowcą. Prawo jazdy kategorii D nie jest wystarczające do zatrudnienia. Jest też konieczne uzyskanie uprawnień, jakie daje kurs kierowcy zawodowego, znany też jako kwalifikacja wstępna. Od kierowców autobusów wymaga się też doświadczenia i dojrzałości, gdyż w pracy ciąży na nich odpowiedzialność za pasażerów. Dlatego minimalnym wiekiem, w którym można rozpocząć naukę, są ukończone 24 lata.

Podstawowe informacje

Wiek
24 lata *
Ilość godzin kursu:
<> teoria
20 godz.
<> praktyka
60 godz.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test - Kursy

Wymagania

Osoby, które chcą ukończyć kurs prawa jazdy kategorii D po B muszą:
a) mieć ukończone 24 lata (*23 lata i 9 miesięcy) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną) lub *23 lata (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną) lub *21 lat (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną z tym, że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km),
b) założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK),
c) mieć prawo jazdy kat. B.

Krótki opis kursu

Kurs na prawo jazdy kategorii D rozpoczyna się w momencie dostarczenia numeru PKK.

Najprawdopodobniej tego samego dnia (najpóźniej dnia następnego) na adres mailowy kandydata wysyłamy hasło i login do nauki części teoretycznej (e-learning).
Istnieje możliwość zgłębienia teorii na wykładach w naszym ośrodku. Jednak do ich organizacji jest potrzebna grupa chętnych osób.

Po ukończeniu wszystkich zajęć e-learningowych należy przyjść do naszego ośrodka w celu napisania egzaminu wewnętrznego teoretycznego.

Pozytywny wynik kwalifikuje kandydata do rozpoczęcia zajęć praktycznych.
Po ich ukończeniu należy przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego.

Kurs na prawo jazdy kategorii D kończy się w momencie uzyskania pozytywnego wyniku z w/w egzaminu. Stanowi on podstawę do zapisania się na egzaminy państwowe (teoretyczny i praktyczny).

Cena kursu na prawo jazdy kategorii D obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne – 20 godz.,
b) zajęcia praktyczne – 60 godz.,
c) egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
d) podręcznik kursanta.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Uprawnienia

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:
a) autobusem,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
d) zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E (wyłącznie dla osób posiadających prawo jazdy kat. C+E),
e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Instruktorzy Auto-Testu

Nie czekaj zacznij jeździć

    Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close