Obraz wpisu

Czym różni się szkolenie okresowe od kwalifikacji? | Auto-Test Kraków

Zawodowi kierowcy muszą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami. Dotyczy to między innymi kierowców autobusów. W zależności od tego, kiedy uzyskali prawo jazdy, obowiązuje ich kurs kwalifikacyjny albo okresowe szkolenie.  Nie każdy wie, czym są te procedury oraz czym się od siebie różnią.

Szkolenie okresowe – co to jest i dla kogo jest przeznaczone?

Kierowcy zawodowi zajmujący się przewozem rzeczy lub osób (czyli tacy, którzy mają kategorię prawa jazdy C, C1, D lub D1) zobowiązani są do przejścia szkoleń okresowych. Dzięki nim przedłużane są uprawnienia (kod 95). Szkolenie jest przeznaczone dla kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy w określonym terminie: kat. C1 lub C przed 10 września 2009 r. i kat. D1 lub D przed 10 września 2008 r. Składa się ono z 35 godzin zajęć teoretycznych i kończy się otrzymaniem świadectwa kwalifikacji zawodowych, które nie wymaga zdawania egzaminu. Osoba, która się o nie ubiega, musi jednak przejść badania lekarskie i psychologiczne. Takie szkolenie składa się z kilku modułów. Pierwszy z nich obejmuje szkolenie zaawansowane z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Drugi dotyczy stosowania przepisów odnoszących się do transportu drogowego. Zakres trzeciego to obsługa, logistyka i bezpieczeństwo transportu w aspekcie ruchu drogowego, zdrowia i ochrony środowiska. Kolejne zaś związane są z obowiązkami kierowców, mogą więc dotyczyć różnych kwestii, na przykład pierwszej pomocy, zasad przewozu krajowego lub międzynarodowego, przewozu nienormatywnych ładunków, mocowania ładunków.

Czym jest kwalifikacja przyspieszona?

Zdobycie kwalifikacji przyspieszonej jest o wiele dłuższym procesem. Obejmuje on aż 140 godzin zajęć, w tym 130 teoretycznych i 10 praktycznych. Konieczność jej zdobycia kierowana jest do osób, które otrzymały prawo jazdy w określonym terminie: kat. C lub C+E po 10 września 2009 r., kat. D, lub D+E po 10 września 2008 r. Kursanci po zakończeniu nauki przystępują do egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej (30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z czego 20 dotyczy wiedzy ogólnej o ruchu drogowym, a pozostałe 10 to pytania specjalistyczne w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej i podobnie jak w przypadku szkolenia okresowego musi przejść także badania lekarskie i psychologiczne.