Obraz wpisu

Do czego uprawnia legitymacja instruktora nauki jazdy? | Auto-Test Kraków

Legitymacja instruktora nauki jazdy otwiera drzwi do zawodu, który pozwala na przekazywanie wiedzy i umiejętności przyszłym kierowcom. Aby zdobyć takie uprawnienia, konieczne jest przejście kursu na instruktora nauki jazdy. W Krakowie kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony jest przez m. in. przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Test. Warto dowiedzieć się, jakie wymagania trzeba spełnić, aby wziąć udział w takim kursie oraz co dokładnie obejmuje on w swoim zakresie.

Wymagania przed przystąpieniem do kursu

Przystępując do kursu na instruktora nauki jazdy, należy spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim, kandydat musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez określony czas poprzedzający kurs – przykładowo, aby zdobyć uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B, kandydat musi posiadać prawo jazdy tej kategorii od co najmniej dwóch lat. Ponadto, konieczne jest przejście testów sprawdzających predyspozycje psychologiczne oraz specjalistycznych badań lekarskich, które mają zaświadczyć, że nie występują przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Kurs na instruktora nauki jazdy w Krakowie składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Zajęcia teoretyczne mają na celu przekazanie wiedzy m. in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, metodyki nauczania oraz psychologii. W trakcie tych zajęć uczestnicy kursu uczą się, jak efektywnie przekazywać wiedzę swoim przyszłym kursantom oraz jak radzić sobie z różnymi sytuacjami, które mogą wystąpić podczas szkolenia w ramach kursu nauki jazdy.

Egzamin państwowy i uzyskanie uprawnień

Po ukończeniu kursu na instruktora nauki jazdy, kandydat musi zdać egzamin państwowy, który ma na celu sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności. Po jego zdaniu, kandydat otrzymuje legitymację instruktora nauki jazdy, która uprawnia go do wykonywania zawodu i prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców.