Obraz wpisu

Data ważności na prawie jazdy – co należy o niej wiedzieć? | Auto-Test Kraków

Prawo jazdy to dokument, który jest niezwykle przydatny w życiu prywatnym, a często również zawodowym. Należy jednak pamiętać, że uprawnienia do kierowania pojazdem nie są wydawane na stałe. Od kilku lat w polskim prawie nastąpiła zmiana – prawo jazdy nie może być wydawane bezterminowo. Okres, na który wydawane są dokumenty, nie może przekroczyć piętnastu lat. Zmiana dotyczy nie tylko nowych kierowców, ale również tych, którzy aktualizują swoje dokumenty, na przykład z uwagi na miejsce zamieszkania. Jakich formalności należy dopełnić, by wymienić prawo jazdy, kiedy to zrobić i ile to kosztuje?

Kiedy konieczna jest wymiana prawa jazdy?

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, o wyrobienie nowego prawa jazdy należy się ubiegać w przypadku zniszczenia lub zgubienia go albo zmiany danych, na przykład nazwiska po ślubie. Co więcej, jest to konieczne w przypadku, w którym minął termin jednej z kategorii posiadanych przez kierowcę (nawet jeśli inne nadal są ważne). Zasada dotyczy praw jazdy wydawanych po 19 stycznia 2013 roku. O maksymalnym terminie ważności wynoszącym piętnaście lat mówimy w przypadku prawa jazdy kategorii A, A1, A2, AM, B, B1, B+E oraz T.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku prawa jazdy kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E. Wówczas termin ważności wynosi maksymalnie pięć lat. Warto wspomnieć, że przed 4 marca 2019 roku w dokumentach widniała informacja dotycząca miejsca zamieszkania, jednak w przypadku jego zmiany wymiana prawa jazdy nie jest wymagana. W przypadku dokumentów wydawanych bezterminowo (przed 19 stycznia 2013 roku) wymiana również będzie konieczna, jednak jest zaplanowana na lata 2028-2033.

Jakich formalności należy dopełnić, by wymienić dokument?

Kierowcy powinni zadbać o to, by wymienić prawo jazdy odpowiednio wcześniej. Jazda z nieważnym dokumentem może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 500 złotych. W celu wymiany dokumentu należy złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić przez Internet, korzystając z platformy ePUAP albo osobiście.

Oprócz wniosku niezbędna jest kopia posiadanego prawa jazdy, kolorowe zdjęcie w rozmiarze 35 × 45 mm i dowód uiszczenia opłaty – 100 złotych opłaty komunikacyjnej i 50 groszy opłaty ewidencyjnej. Co więcej, może się również zdarzyć, że kierowca będzie musiał wykonać badania lekarskie, które kosztują 200 złotych. Nowy dokument zwykle jest wydawany w wydziale komunikacji w terminie 9 dni roboczych, a w wyjątkowych sytuacjach czas może się przedłużyć do 2 miesięcy.