Obraz wpisu

Jak często zawodowy kierowca musi przechodzić szkolenia okresowe? | Auto-Test Kraków

Kierowcy zawodowi muszą regularnie przechodzić szkolenia, aby być na bieżąco z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa i technikami jazdy. Obowiązkowe jest tzw. szkolenie okresowe. Kto i jak często musi z niego korzystać? I jakie wymagania należy spełniać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych?

Celem szkolenia okresowego jest zapewnienie, że kierowcy zawodowi są na bieżąco z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa i technikami jazdy. Szkolenie to pomaga zapewnić, że kierowcy znają zasady ruchu drogowego, a także potrafią bezpiecznie obsługiwać swoje pojazdy.

W Polsce szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich zawodowych kierowców, którzy muszą być odpowiednio przygotowani do wykonywania codziennych obowiązków.

Kto i jak często musi przechodzić szkolenie okresowe dla kierowców?

W Polsce wszyscy zawodowi kierowcy muszą przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat tak, aby zachować ważność swojej licencji. Jest ono obowiązkowe dla kierowców zawodowych w zakresie kat. C i D.

Dodatkowo przysługuje ono osobom, które uzyskały prawo jazdy kat. C1 lub C przed 10.09.2009, uzyskały prawo jazdy kat. D1 lub D przed 10.09.2008, a także uzyskały kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną po okresie 5 lat od ich ukończenia.

Osoby, które chcą skorzystać ze szkolenia okresowego, muszą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku, wykonywać przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać stosowane orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie, a także posiadać profil kierowcy zawodowego PKZ.