Obraz wpisu

Jak wygląda egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B? | Auto-Test Kraków

Posiadanie prawa jazdy to niewątpliwie duża zaleta w dzisiejszych czasach. Zapewnia nie tylko niezależność od publicznego transportu, ale też często jest wymogiem stawianym kandydatom do pracy w zawodach związanych np. z wyjazdami w delegacje. Wiele osób decyduje się na zrobienie „prawka” zaraz po uzyskaniu pełnoletniości, ale nigdy nie jest za późno!

W dalszej części wpisu wyjaśniamy, na czym polega egzamin na prawo jazdy kategorii B.

Egzamin teoretyczny, czyli test na komputerze

Zdanie egzaminu teoretycznego w formie testu jest warunkiem dopuszczenia kandydata na kierowcę do egzaminu praktycznego. Egzamin trwa 25 minut i odbywa się w sali egzaminacyjnej wyposażonej w stanowiska komputerowe.

Test składa się z 32 pytań, które podzielone są na dwie kategorie:

 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej (dotyczących zdawanej kategorii):
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Na pytania z wiedzy podstawowej osoba egzaminowana odpowiada „TAK” lub „NIE”, a na pytania z wiedzy specjalistycznej A, B lub C. Na teście można uzyskać maksymalnie 74 punkty, a do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 68 punktów.

Egzamin praktyczny na placu manewrowym i na drodze publicznej

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B trwa co najmniej 25 minut.

Najpierw kandydat na kierowcę wykonuje zadania na placu manewrowym. W pierwszym zadaniu osoba egzaminowana musi wykazać się wiedzą na temat budowy pojazdu. Odpowiada na dwa pytania dotyczące świateł oraz poziomu płynów eksploatacyjnych. W drugim zadaniu osoba egzaminowana wsiada za kierownicę. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do bezpiecznej jazdy, tzn. ustawienie fotela, zapięcie pasów, włączenie świateł itp. Następnie kandydat na kierowcę wykonuje następujące manewry: ruszanie i jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu oraz ruszanie z miejsca na wzniesieniu.

Egzaminator ma obowiązek od razu poinformować osobę egzaminowaną o nieprawidłowo wykonanym zadaniu, ale dopiero popełnienie tego samego błędu dwa razy oznacza zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

Po zaliczonym egzaminie na placu manewrowym, osoba egzaminowana wyjeżdża z egzaminatorem na drogę publiczną. Ocenie podlegają zarówno wykonywane manewry (np. wyprzedzanie, zmiana pasu ruchu, przejazd przez skrzyżowanie, przejazd przez przejście dla pieszych, zaparkowanie pojazdu), jak i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.