Obraz wpisu

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kierowca zawodowy? | Auto-Test Kraków

Posiadanie kwalifikacji zawodowych otwiera przed kierowcami wiele możliwości na rynku pracy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jest to zawód wymagający. Aby go wykonywać, niezbędne są nie tylko stosowne uprawnienia i umiejętności, ale również pewne predyspozycje osobowe. W tym artykule podpowiemy, jaką ścieżkę rozwoju musi przejść przyszły kierowca zawodowy, aby uzyskać wszystkie niezbędne kwalifikacje.

Podstawowe wymagania

Zanim przejdziemy do kwestii kwalifikacji kierowcy zawodowego, warto najpierw wspomnieć o wymaganiach, które trzeba spełnić, aby móc się o nie ubiegać. Podstawą jest ukończenie 18. roku życia i posiadanie prawa jazdy – początkowo kategorii B, a następnie prawo jazdy kategorii C lub C1.Warto przy tym nadmienić, że istnieją dodatkowe ograniczenia wiekowe. Otóż osoba, która ukończyła 18 lat i uzyskała uprawnienia kat. C, C+E oraz D, D+E powinna zdać egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej. Jednocześnie mając te uprawnienia, możliwe jest wykonywanie pracy kierowcy wyłącznie na liniach regularnych, czyli do 50 km, aż do momentu ukończenia 21 lat (kat. C) lub 23 lat (kat. D). Z kolei osoby 21-letnie z uprawnieniami kat. C, C+E oraz 23-letnie z uprawnieniami kat. D, D+E mogą ukończyć szkolenie i zdać egzamin z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Dobry stan zdrowia i kondycja psychiczna

Każda osoba, która chce zdobyć kwalifikacje kierowcy zawodowego, musi uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia. To bardzo istotny warunek, gdyż przedstawiciele tej profesji muszą wykazywać jak najlepszą kondycję zdrowotną, która zapewni sprawność psychomotoryczną.

Niezbędne świadectwa kwalifikacji

W końcu można przejść do kwestii świadectw kwalifikacji, które są niezbędne do uzyskania zawodowego prawa jazdy. Obowiązują dwa rodzaje kwalifikacji dla kierowców zawodowych:

  • kwalifikacje wstępne,
  • kwalifikacje wstępne przyspieszone.

Program obu kursów jest taki sam i kończy się egzaminem. Różnicą jest jednak czas trwania szkolenia. Kwalifikacja wstępna obejmuje 260 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin praktycznych. Kwalifikacja przyspieszona – jak sama nazwa wskazuje – trwa nieco krócej: 130 godzin teorii i 10 godzin praktyki. Jednocześnie warto pamiętać, że nie każdy może przystąpić do kursu przyspieszonego (o czym wspominaliśmy powyżej). Zdobywając takie świadectwo kwalifikacji, można pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub autobusu.Oprócz tego kierowcy, którzy posiadają już kwalifikację wstępną w zakresie jednego z bloków programowych, a chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o drugi blok programowy, mogą wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych uzupełniających, które również realizowane są w wariancie podstawowym (dłuższym – 70 godzin szkoleniowych) lub przyspieszonym (krótszym – 25 godzin). Trzeba też pamiętać, że każdy kierowca zawodowy posiadający kwalifikacje w zakresie kat. C i D ma obowiązek wzięcia udziału w szkoleniach okresowych, odbywających się co 5 lat. Ich celem jest aktualizacja i odświeżenie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy.